© EU Grundtvig Projektas

NAUJOVIŠKI METODAI IR PRAKTINĖS PRIEMONĖS, SKATINANČIOS SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ
Projekto Nr.: 503575-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP
2009-2011
www.socialmobility.eu
Lietuviškai Atgal
Mokomoji medžiaga
LYGIOS GALIMYBĖS IR ANTIDISKRIMINACIJA
  1. Siūlomas užsiėmimo planas dėstytojui
  2. Paruoštas pristatymas seminarui pravesti
  3. Pristatymas “Įvairovė darbe”
  4. Vaidmenų žaidimas “Ženk žingsnį į priekį”
  5. Pristatymas “Apklausa diskriminacijos tema”
  6. Seminaro įvertinimo anketa

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.