© EU Grundtvig Projekt

INOVATIVNÍ METODY A PRAKTIKY NA PODPORU SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ
Projekt č. 503575-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP
2009-2011
www.socialmobility.eu
Česky Zpátky
Vizuální workshop
“ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACE”
  1. Doporučený plán pro vizuální workshop
  2. Prezentace “Vizuální Workshop”
  3. Prezentace "Diverzita na pracovišti"
  4. Hra “Udělejte krok vpřed”
  5. Prezentace “Kvíz o diskriminaci”
  6. Evaluační dotazník

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské Unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.